جعبه بگ‌ شکلاتی


کمی صبر کنید...

بگ‌ شکلاتی

100,000 90,000 تومان

تعداد شکلات در هر بسته  15 تایی  30 تایی  45 تایی میباشد. ابعاد محصول (2.5*14*20) سانت


جعبه شکلات کشویی

160,000 150,000 تومان

تعداد شکلات در هر جعبه 15 تایی  30 تایی  45 تایی میباشد. ابعاد محصول (5*14*20) سانت


دسته‌بندی